Texture 即將關閉,為 Apple News+ 讓路

原標題:Texture 即將關閉,為 Apple News+ 讓路

蘋果今年喺自己嘅新聞產品 Apple News 中加入la全新嘅喺線雜誌訂閱服務 ,這項服務來自 4.85 億美元收購嘅 Texture,後者將喺 5 月 28 日關閉。

蘋果喺 2018 年 3 月收購 Texture 時,後者大約擁有 24 萬訂閱用戶,據報道,Texture 擁有 30% Android 或 Windows 設備用戶。

蘋果收購 Texture 嘅交易價格 4.85 億美元,其中包括向合作推出 Texutre 嘅四大出版商以及佢哋嘅支持者 KKR 支付 1 億美元。這四大出版商喺這之後嘅第一年將獲得至少 1.45 億美元,第二同第三年獲得至少 2.4 億美元,所以總費用至少 4.85 億美元。

Texture 關閉後,將隻有蘋果用戶可以通過 Apple News+ 訪問同閱讀 300 份由各大出版商提供嘅雜誌,其他平台嘅用戶或許隻能自認倒黴la。

更多: 數碼information